Menu

Vrijwilliger in de spotlight; Corina Brouwers en Jan Beckers

01-08-2018

In gesprek met Corina Brouwers en Jan Beckers, vrijwilligers bij de stichting Ons Fort in Venlo.

Ik waan mij in een museum.

De stichting is gehuisvest aan de Garnizoensweg 3 gebouw i op het terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne. Als ik het bezoekerscentrum inkom waan ik mij even in een museum. Er staan overal mooie vitrinekasten waar opgravingen uit de vroegere en jonge historie liggen. Alles is voorzien van labels zodat de bezoeker meteen ziet waar hij naar kijkt. Aan de rechterkant is een winkeltje met balie waar diverse snuisterijen te koop aangeboden worden. Het ziet er kleurig en uitnodigend uit.Tussen de vitrinekasten staat op een tafel een maquette van het fort. Daarop is precies te zien hoe het fort er in de Franse tijd uit heeft gezien.We nemen plaats aan een grote ronde tafel en nadat we gedrieën voorzien zijn van een koel drankje - want het is vandaag erg warm-  kan het gesprek beginnen.

De historische waarde moet behouden blijven.

Op mijn vraag wat de Stichting Ons Fort nu precies beoogt zegt Corina dat het terrein waar we ons nu bevinden een heel belangrijke plaats heeft ingenomen in de krijgsgeschiedenis van de stad Venlo.

En dan gaan we heel ver terug in de geschiedenis want er zijn vondsten gedaan uit de tijd van de Grieken en Romeinen. De stichting wil de kennis van die geschiedenis uitdragen en zet zich ook in voor het behoud van de diverse monumenten op dit terrein met hun historische waarde.

Op dit terrein ligt nog het oude Fort Sint Michiel en daar is ook goed te zien hoe er in de loop der tijd verhogingen in het landschap zijn ontstaan vooral door de invloed van de Maas.

 

Basisscholen maken dankbaar gebruik van Ons Fort

Er is ook een projectgroep educatie die een goed aanbod heeft kunnen doen aan basisscholen en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Dit aanbod loopt parallel met de tijdvakken die het basisonderwijs voor de geschiedenislessen aanhoudt. Er worden ook “archeologiedagen” georganiseerd. Dan gaan kinderen met een metaaldetector op zoek naar vondsten en….. meestal wordt er wat gevonden daar zorgt de stichting voor. Corina geniet altijd van de verwondering die kinderen tonen als ze de hoogte van het fort in werkelijkheid kunnen aanschouwen.

 

Gastheer(vrouw) zijn is een van de belangrijkste taken van elke vrijwilliger.

Al het werk dat de stichting uitvoert wordt gedaan door vrijwilligers. De meesten vervullen de rol van gastheer of vrouw en een beperkte groep richt zich op het onderhoud van de tuin of werkzaamheden in of aan het pand. Een nieuwe vrijwilliger die gastheer(vrouw) wordt moet zich eerst inlezen en loopt dan een paar keer mee met een ervaren collega. Geleidelijk aan gaan ze het dan zelf doen. Maar de vrijwilligers zijn ook actief in huishoudelijke taken. Ze draaien mee in de winkel, doen rondleidingen en helpen bij speciale activiteiten. Die speciale activiteiten worden samen met ActionDome gedaan, zij organiseren o.a. personeelsuitjes of vrijgezellenfeestjes waarbij de bezoekers met hun activiteit ook weer terug de tijd in gaan. Zoals bijvoorbeeld zwaardvechten, boogschieten of een jeepsafari eventueel aangevuld met een lunch of barbecue. Ook daar zijn de vrijwilligers weer in actief.

 

Waarom hebben jullie nu juist gekozen voor dit vrijwilligerswerk?

Corina heeft altijd al een grote affiniteit met het fort gehad. Ze heeft zich ook actief ingezet voor de actiegroep “red ons fort”. Van daaruit heeft ze geleidelijk een meer sturende positie gekregen in de huidige organisatie. Jan had weer andere motieven. Hij was langere tijd mantelzorger voor zijn vrouw en toen zij overleed had hij behoefte aan een zinvolle invulling van zijn vrije tijd en die invulling heeft hij hier met veel genoegen kunnen vinden.

 

Onzekerheid over de toekomst.

Als ik vraag waar ze als vrijwilliger behoefte aan hebben is het eerste antwoord: “aan meer vrijwilligers”. Er is een dringend tekort aan mensen met organisatietalent die zich hier o.a. als gastheer(vrouw) kunnen inzetten. Maar nog belangrijker is de toekomst van Ons Fort want de lokale overheid heeft nog steeds geen definitieve bestemming voor dit terrein vastgesteld en de Stichting heeft de ruimte waar ze nu zitten in tijdelijk in bruikleen gekregen in afwachting van de nieuwe plannen. Met als mededeling dat het maar de vraag is of er in de toekomst een plek overblijft voor het bezoekerscentrum, die onzekerheid blijft natuurlijk knagen! Het antwoord is dus zekerheid met betrekking tot de toekomst.