Menu

Twee vrijwilligers uit Daelzicht aan het woord

25-03-2020

Daelzicht is een zorgorganisatie die een veilige woonomgeving aanbiedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden ze een groot en gevarieerd aanbod aan behandeling, zinvolle dagbesteding, werk op maat en ondersteuning in de thuissituatie.

Daelzicht is op ruim 80 locaties in Limburg vertegenwoordigd waarvan twee woonlocaties in Venlo. Binnen korte termijn zal er ook een lunchroom en atelier geopend worden.

Er zijn ongeveer 1.500 beroepskrachten werkzaam en ruim 750 vrijwilligers. Twee vrijwilligers uit Venlo vertellen in dit artikel iets over hun vrijwilligerswerk, waarom ze dit zijn gaan doen en hoe ze het ervaren.

De vrijwilligers heten Dennis en Angelo.

Angelo doet dit vrijwilligerswerk bijna 3 jaar. Hij volgde een Mbo-opleiding maatschappelijke zorg en kreeg in Daelzicht een stageplaats. Daar was hij blij mee omdat hij affiniteit heeft met de mensen die hier wonen. Hij vindt het vooral leuk om met jongeren te werken en die leeftijdsgroep is hier sterk vertegenwoordigd. Na zijn stage is hij gebleven om vrijwilligerswerk te gaan doen in een zogenaamd één op één contact; dat wil zeggen dat hij gekoppeld is aan één bewoner en daarvoor is hij een maatje. Tijdens zijn stage had hij die bewoner leren kennen en er was meteen sprake van “een klik”. Hij bezoekt zijn ‘maatje’ gemiddeld 2 uur per maand maar daarnaast zijn er ook incidentele afspraken. Hij is bijvoorbeeld met deze jongen een weekend op vakantie geweest en daar hebben ze het erg leuk gehad. Samen overleggen ze wat ze tijdens een volgende ontmoeting gaan doen. Angelo ervaart het werk hier als zinvol. Het schenkt hem voldoening temeer daar hij waardering en dankbaarheid ondervindt. Angelo is niet de enige vrijwilliger die hier als maatje vrijwilligerswerk doet. Voor de 18 bewoners zijn er 8 vrijwilligers in een één op één contact actief.

Dennis heeft een hele andere achtergrond. Van kinds af aan wilde hij graag piloot worden. Ondertussen is hij echter al 8 jaar werkzaam in de privéjet branche als consultant voor zijn eigen bedrijf. Zijn cliënten zijn vermogend en bekleden vaak topfuncties. Het kunnen staatshoofden, vorsten of bijvoorbeeld internationale popsterren zijn. Voor deze doelgroep organiseert hij privévluchten. Dat enorme verschil in achtergrond is juist datgene want hem in het vrijwilligerswerk aantrekt. Beroepsmatig heeft hij te maken met een groep voor wie the sky the limit is; Als vrijwilliger in de rol van  activiteitenvrijwilliger binnen  Daelzicht ontmoet hij een totaal andere categorie. De bewoners van Daelzicht hebben een bescheiden inkomen en hebben beperkingen. “Juist dat verschil in achtergrond en maatschappelijke status houdt mij met beide benen op de grond” zegt Dennis.

Dennis sinds  4 maanden vrijwilliger bij Daelzicht en zet zich voornamelijk in als activiteitenbegeleider. Een aantal bewoners had aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om een luchthaven te bezoeken en Dennis kan daar uiteraard het nodige over en bij vertellen. Dat bezoek is in verband met het heersende coronavirus tot later in de ijskast gezet.

Een andere activiteit waar Dennis zich op focust is muziek. Onlangs organiseerde hij voor een groepje bewoners van Daelzicht een DJ les in Poppodium Grenswerk waar bewoners zelf op een interactieve manier kennis konden maken met het DJ vak.

Zowel Angelo als Dennis voelen zich betrokken bij het reilen en zeilen binnen Daelzicht. Er heerst een open sfeer je bent er welkom en ondersteunt bij het werk van de beroepskrachten. Beiden maken het verschil voor de bewoners door het bieden van extra aandacht vanuit hun eigen drijfveren , hetzij  voor een groep, hetzij individueel.

Ben je na het lezen van dit verhaal enthousiast en nieuwsgierig geworden? Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij Daelzicht neem dan zeker even contact op met Tonnie Braeken of Rian Eger-Hornman, de coördinatoren vrijwilligerswerk van Daelzicht via vrijwilligers@daelzicht.nl of kijk op onze site.