Menu

Vertrouwenspersoon

Om de veiligheid van vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties te vergroten, heeft de Vrijwilligerscentrale Venlo een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met al je vragen of twijfels en je kan met hem in vertrouwen spreken over moeilijke onderwerpen.

Overal waar mensen met elkaar in contact komen, kunnen spanningen voorkomen in de omgang. Een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een conflict of een onprettige aanraking. Wanneer uw grens wordt overschreden, is het belangrijk om dat aan de ander te laten weten. Als dit gewenst is, kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het oplossen van een moeilijke situatie. 

De vertrouwenspersoon van de Vrijwilligerscentrale Venlo is Pieter van der Heijden. Al een aantal jaren vervult hij ook de functie als vertrouwenspersoon voor stichting Wel.kom.

De vertrouwenspersoon behandelt elke melding en is er voor iedereen. Klein of groot, ernstig of minder ernstig. Hij is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat hij of zij alleen informatie doorgeeft als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd, dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.

Het kan enorm opluchten om uw kwestie met iemand te bespreken. Bij de vertrouwenspersoon worden alle opties en gevolgen besproken. Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Alleen op uitdrukkelijk verzoek en met toestemming van de medewerker of vrijwilliger kan de vertrouwenspersoon een kwestie of melding doorgeven aan bestuurder of raad van toezicht. 

Pieter van der Heijden is te bereiken via e-mail: vrijwilligervertrouwenspersoon@gmail.com. Hij neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.

Contactgegevens

Pieter van der Heijden
vrijwilligervertrouwenspersoon@gmail.com