Menu

Regelingen en informatie voor organisaties

Hier vindt u alle informatie die u nodig kunt hebben als uw organisatie werkt met vrijwilligers. Mist u informatie of kunt u iets niet vinden? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Op deze pagina vindt u informatie over:

- De gratis VOG
- Wet- en regelgeving voor vrijwilligerswerk
- De vrijwilligersovereenkomst
- De zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
- De vrijwilligersverzekering
- Preventief beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag
- De vertrouwenspersoon

Leest u liever deze informatie in een apart document? Lees dan de informatietoolkit voor vrijwilligersorganisaties. 

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Zo'n verklaring werd ook genoemd "bewijs van goed gedrag". U heeft een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de Kinderopvang of het onderwijs. Ook bij vrijwilligerswerk waar u direct contact heeft met kinderen of kwetsbare mensen kan een VOG verplicht of gewenst zijn. Veel organisaties hebben hiervoor een duidelijke procedure. Op de site van de gemeente Venlo is ook een link naar zo'n aanvraagformulier te vinden. Sommige organisaties komen in aanmerking voor een gratis VOG. Om vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moet u de aanvraag digitaal klaar zetten. Hiervoor moet uw organisatie over eHerkenning beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.

Voorwaarden
Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden. 
Zie voor meer informatie en het aanvragen van de gratis VOG: 

 

Wet- en regelgeving voor vrijwilligerswerk

De Vereniging van Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk (NOV) heeft in 2016 een publicatie beschikbaar gesteld waarin alle informatie te vinden is over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Hierin staat informatie over bijvoorbeeld de vrijwilligersvergoeding, vrijwilligersverzekering, uitleg over uitkeringen en tegenprestatie, werkomstandigheden, de VOG en maatschappelijk ondernemen. Klik hier om de publicatie Minder gedoe voor vrijwilligers te lezen.

 

Voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst – algemeen model 2016

De Vrijwilligerscentrale Venlo heeft een algemeen model van een vrijwilligersovereenkomst opgesteld die u kunt gebruiken voor uw organisatie. Klik hier voor de overeenkomst.

 

Zelfevaluatie vrijwillige inzet Goed Geregeld

De zelfevaluatie “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld” is door de Vereniging NOV ontwikkeld voor organisaties die met vrijwilligers werken. De zelfevaluatie is een doe-het-zelfinstrument, waarmee elke organisatie met vrijwilligers haar voordeel kan doen. Het resultaat is een ‘röntgenfoto’ van de kwaliteit van het vrijwilligersbeleid en -management. Klik hier om naar de zelfevaluatie vrijwillige inzet goed geregeld te gaan. 

 

De vrijwilligersverzekering

Als je vrijwilligerswerk doet, kun je ook materiële schade of letsel oplopen of veroorzaken. Diverse organisaties hebben voor hun vrijwilligers een verzekering geregeld. Vraag zo nodig of dit in jouw geval van toepassing is. De gemeente Venlo heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Vrijwilligers en organisaties hoeven zich hier niet voor aan te melden. Schade melden kan rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij. Zie ook https://www.venlo.nl/vrijwilligersverzekering

Voorwaarden
Je bent een vrijwilliger als je onbetaald en niet verplicht in georganiseerd verband werkzaamheden verricht voor anderen en/of de Venlose samenleving. Maatschappelijke stage en mantelzorg vallen onder de dekking. Ben je bijvoorbeeld vrijwillig verkeersbrigadier, dan val je ook onder de dekking.Je hoeft als vrijwilliger niet in Venlo te wonen. Als je maar actief bent voor een Venlose organisatie. Als je in Venlo woont, maar je doet vrijwilligerswerk in een andere gemeente, kun je ook een beroep doen op de verzekering als die andere gemeente geen vrijwilligersverzekering heeft afgesloten. Vrijwilligers van politie en brandweer vallen buiten de regeling. Je valt ook buiten de regeling als je een bijstandsuitkering ontvangt en de schade heeft te maken met werk dat je verplicht doet om de uitkering te kunnen behouden. Je bent voor de verzekering geen vrijwilliger als je lid bent van een vereniging. Bijvoorbeeld: als je voetbalt bij een club, ben je geen vrijwilliger, maar als je bij die club (ook) een jeugdelftal leidt, ben je wel vrijwilliger.

Meer informatie

Met algemene vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Venlo via telefoonnummer 14 077 of  via info@venlo.nl. Vragen over schadegevallen en de vraag of deze wel of niet worden vergoed, stelt u direct aan Centraal Beheer per e-mail avov.claims@centraalbeheer.nl of u belt naar 055 579 82 66.

Vermeld duidelijk dat het gaat om de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.

 

Preventief beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag           

Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Op de website In veilige handen vindt u hierover veel informatie. Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF hebben een stappenplan waarmee u kunt werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, de één is  voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk. Voor meer informatie over het opstellen van een gedragscode, informatie over het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het maken van een risicoanalyse, kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale Venlo. 

 

Vertrouwenspersoon

Om de veiligheid van vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties in Venlo te vergroten, heeft de Vrijwilligerscentrale Venlo een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met al je vragen of twijfels en je kan met hem in vertrouwen spreken over moeilijke onderwerpen. De vertrouwenspersoon is Pieter van der Heijden. Hij is te bereiken via pietervanderheijden@live.nl. Hij neemt zo snel mogelijk contact met je op. Klik hier voor meer informatie. 

Handige websites

Er zijn in de gemeente Venlo, de provincie, en op landelijk niveau veel organisaties die zich bezig houden met vrijwilligerswerk, zoals Movisie en Vereniging van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.

 

Venlo
www.samenzijnwijvenlo.nl
www.welkom.nu
www.proteion.nl  
https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-limburg/


Limburg
www.povl.nl
www.huisvoordezorg.nl


Landelijk
www.movisie.nl      
www.nov.nl
www.vrijwilligerswerk.nl
www.mezzo.nl
www.oranjefonds.nl
www.nldoet.nl  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk   

 

Mist u hier nog een link? Laat het ons weten!