Menu

Informatie voor vrijwilligers

Op deze pagina vind je alle praktische informatie die je nodig kunt hebben als je vrijwilligerswerk doet of gaat doen. Mis je informatie of kun je het niet vinden? Neem dan contact met ons op! Wij helpen je graag verder.

Op deze pagina vind je informatie over:

- Je rechten & plichten
- Uitkeringen en de tegenprestatie
- De vrijwilligersverzekering
- De vrijwilligersvergoeding
- De vrijwilligersovereenkomst
- Vertrouwenspersoon

 

Wanneer ben je een vrijwilliger?

Je bent vrijwilliger als het volgende van toepassing is:Je verricht werkzaamheden voor een vereniging, een stichting of voor een organisatie zonder winstoogmerk. Deze organisatie is geen besloten vennootschap of naamloze vennootschap; je bent niet in dienst bij de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet; je doet het werk niet voor je beroep; de vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt.

 

Rechten en plichten

Natuurlijk heb je ook rechten als vrijwilliger. Wat de rechten en plichten van een vrijwilliger precies zijn, legt de organisatie waar je je bij aansluit met je vast in een vrijwilligersovereenkomst. De Vereniging van Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een publicatie beschikbaar gesteld waarin alle informatie te vinden is over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Hierin staat informatie over bijvoorbeeld de vrijwilligersvergoeding, vrijwilligersverzekering, uitleg over uitkeringen en tegenprestatie, werkomstandigheden, de VOG en maatschappelijk ondernemen. Lees hier de publicatie.

 

Vrijwilligerswerk en een uitkering – informatie over de tegenprestatie

Als je een uitkering hebt en je wilt vrijwilligerswerk gaan doen, dan gelden er speciale regels. Neem in dat geval altijd contact op met de uitkerende instantie, voordat je vrijwilligerswerk gaat doen. 

De Participatiewet vraagt van mensen met een bijstandsuitkering een zogenaamde tegenprestatie. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week gedurende een paar weken of maanden. Het mag geen werk zijn waar je normaal gesproken voor wordt betaald. Ook de gemeente Venlo past dit toe. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. Er wordt goed gekeken naar wat in jouw situatie mogelijk is. Weiger je een tegenprestatie? Dan mag de gemeente je bijstandsuitkering verlagen. Doe je vrijwilligerswerk of ben je mantelzorger? Bespreek in overleg met de gemeente of jouw vrijwilligerswerk of taak als mantelzorger geldt als tegenprestatie.

 

De vrijwilligersverzekering

Als je vrijwilligerswerk doet, kun je ook materiële schade of letsel oplopen of veroorzaken. Diverse organisaties hebben voor hun vrijwilligers een verzekering geregeld. Vraag zo nodig of dit in jouw geval van toepassing is. De gemeente Venlo heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Vrijwilligers en organisaties hoeven zich hier niet voor aan te melden. Schade melden kan rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij. Zie ook https://www.venlo.nl/vrijwilligersverzekering

Voorwaarden
Je bent een vrijwilliger als je onbetaald en niet verplicht in georganiseerd verband werkzaamheden verricht voor anderen en/of de Venlose samenleving. Maatschappelijke stage en mantelzorg vallen onder de dekking. Ben je bijvoorbeeld vrijwillig verkeersbrigadier, dan val je ook onder de dekking.Je hoeft als vrijwilliger niet in Venlo te wonen. Als je maar actief bent voor een Venlose organisatie. Als je in Venlo woont, maar je doet vrijwilligerswerk in een andere gemeente, kun je ook een beroep doen op de verzekering als die andere gemeente geen vrijwilligersverzekering heeft afgesloten. Vrijwilligers van politie en brandweer vallen buiten de regeling. Je valt ook buiten de regeling als je een bijstandsuitkering ontvangt en de schade heeft te maken met werk dat je verplicht doet om de uitkering te kunnen behouden. Je bent voor de verzekering geen vrijwilliger als je lid bent van een vereniging. Bijvoorbeeld: als je voetbalt bij een club, ben je geen vrijwilliger, maar als je bij die club (ook) een jeugdelftal leidt, ben je wel vrijwilliger.

Meer informatie

Met algemene vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Venlo via telefoonnummer 14 077 of  via info@venlo.nl. Vragen over schadegevallen en de vraag of deze wel of niet worden vergoed, stelt u direct aan Centraal Beheer per e-mail avov.claims@centraalbeheer.nl of u belt naar 055 579 82 66.

Vermeld duidelijk dat het gaat om de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.

 

Vrijwilligersvergoeding 

Soms krijg je als vrijwilliger een vergoeding voor je vrijwillige werkzaamheden, waar je geen belasting over hoeft te betalen. Het kan dan gaan om onkostenvergoeding, zoals reiskosten en gemaakte kosten en/of een tegemoetkoming voor je werkzaamheden. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

 

Afspraken - Vrijwilligersovereenkomst

Als je met een organisatie in gesprek gaat over vrijwilligerswerk, ben je zelf verantwoordelijk voor heldere afspraken over:
- de werktijden, begeleiding en scholing;
- de inhoud van het werk;
- het aantal uren per week dat je je inzet;
- welke taken en verantwoordelijkheden je hebt;
- of het vrijwilligerswerk verzekerd is;
- welke onkosten worden vergoed

Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, kan een vrijwilligersovereenkomst handig zijn, waarin voor beide partijen de afspraken nog eens zijn opgenomen. Overleg dit met de organisatie waar je voor gaat werken. De Vrijwilligerscentrale Venlo heeft een voorbeeld overeenkomst opgesteld die je kan gebruiken. 

 

Vertrouwenspersoon

Om de veiligheid van vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties in Venlo te vergroten, heeft de Vrijwilligerscentrale Venlo een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met al je vragen of twijfels en je kan met hem in vertrouwen spreken over moeilijke onderwerpen. De vertrouwenspersoon is Pieter van der Heijden. Hij is te bereiken via pietervanderheijden@live.nl. Hij neemt zo snel mogelijk contact met je op. Klik hier voor meer informatie. 

Handige websites

Er zijn in de gemeente Venlo, de provincie, en op landelijk niveau veel organisaties die zich bezig houden met vrijwilligerswerk, zoals Movisie en Vereniging van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.

 

Venlo
www.samenzijnwijvenlo.nl
www.welkom.nu 


Limburg
www.povl.nl
www.huisvoordezorg.nl


Landelijk
www.movisie.nl
www.nov.nl
www.vrijwilligerswerk.nl
www.mezzo.nl
www.oranjefonds.nl
www.nldoet.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk


Mis je hier nog een link? Laat het ons weten!